Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR
Bu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Netgrup Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi ("GrupHediye") ne ait "www.gruphediye.com" isimli web sitesine ("Site") üye olan ve sitenin hizmetlerinden faydalanan Kullanıcı ("Kullanıcı") arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (GrupHediye ile kullanıcı birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır).
2. TANIMLAR
Bu Sözleşmede:
"GrupHediye Kartı", katılımcılardan toplanan katılım bedellerinin transfer edildiği Garanti Bankası havuz hesabına bağlı olan ve hediye sahibine teslim edilecek sanal veya fiziki ön ödemeli Garanti Bankası Master kartını,
"GrupHediye Sistemi"/"Hizmet", GrupHediye'nin bu sözleşme kapsamında site içerisinde yer alan kullanıcılara sağlayacağı, aşağıdaki madde 3'te ayrıntılı olarak açıklanan uygulamaları,
"Hediye", İlk kullanıcı tarafından belirlenen ve hediye sahibinin banka kartının geçerli olduğu işletmelerden alışveriş yapmak için elektronik veya fiziki ortamda kullanabileceği miktarı temsil eden ürün/hizmeti,
"Hediye Sahibi", Bir kullanıcının oluşturduğu GrupHediye'nin sahibi olarak belirlediği ve o GrupHediye'ye bireysel olarak iştirak eden tüm katılımcıların bireysel katılımları toplamı kadar alışveriş hakkına sahibi olacak kişiyi,
"Kullanıcı", İşbu Sözleşme'yi imzalamak suretiyle siteye üye olan ve sitede yer alan hizmetlerden yararlanan gerçek/tüzel kişiyi,
"Katılımcı", siteye üye olan ve hediye sahibi için hediye amaçlı para toplanmasına katkısı olan kullanıcı gerçek/tüzel kişileri,
"İlk Kullanıcı", hediye sahibini ve hediye tutarını belirleyerek "talep" ile "GrupHediye Sistemi"ni başlatan üye gerçek/tüzel kişiyi,
"Havuz Hesabı", bireysel katılımcılar tarafından toplanan paranın GrupHediye kartına yüklenmesinden hediye sahibi tarafından harcanmasına kadar tutulduğu, Garanti Bankası nezdindeki özel ve güvenli havuz hesabı,
"Site", www.gruphediye.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan hizmetlerin sunulduğu mecraları,
"Toplama Süresi", İlk kullanıcı tarafından başlatılan GrupHediye Sistemi talebinin katılıma açık ve geçerli olacağı süreyi,
"Tedarikçi"/"Kurum", İlk kullanıcı ve katılımcılar tarafından yapılan ödemeler karşılığında hediye sahibinin banka kartı ile mal ve/veya hizmet temin ettiği gerçek/tüzel kişi ya da ilgili kuruluşu,
"Talep", İlk kullanıcı tarafından kullanıcılara gönderilen hediye ve hediye sahibi bildirimini
"Ürün", sitede sergilenen ve ilk kullanıcı tarafından hediye olarak belirlenen sembolik mal veya hizmetleri,
ifade eder.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve GRUPHEDİYE SİSTEMİ
Sözleşmenin konusu, sözleşmeyi onaylayan kullanıcıların GrupHediye Sistemi'nden faydalanma şartları ile, tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

GrupHediye.com, Kullanıcının, site içerisinde belirlediği veya başka kullanıcı tarafından belirlenerek kendisine yine bu site aracılığı ile bildirilen kişi (Hediye Sahibi) için hediye olanağı sağlamak amacı ile katılımcıların bireysel katılımlarını ortak bir platform üzerinde yapmalarına olanak veren ve bu bireysel katılım bedellerinin banka kartına yüklenmesi ve kartın hediye sahibine intikal ettirilerek katkı bedeli kadar alışveriş hakkı temin etmesini sağladığı sistemdir.

Kullanıcı, siteye üye olmakla, İşbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu ve tüm hükümlerini kabul ettiğini peşinen beyan ve kabul eder.

Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" alanını onaylayıp "kayıt ol/devam" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
4. HİZMETİN VERİLİŞ ŞEKLİ
4.1 İlk kullanıcı hediye sahibi kişiyi ve hediyeyi ve hediye almak için geçerli bir sebebi belirler, daha sonra aynı kişiye hediye almak isteyebileceğini öngördüğü kişilere bu site aracılığı ile bilgilendirme gönderir. Bu bilgilendirmede hediye sahibi, toplanması sembolik hediyeler ile hedeflenen hediye tutarı Ve toplama süresini belirtilir. Bu süre içinde toplanan katılım bedelleri havuz hesabına aktarılır ve harcama yetkisi ilk hediye sahibine ait olduğunu bildirdiği cep telefonu numarasına tanımlanan, GrupHediye karta bağlanır. Kullanıcı tarafından belirlenen süre dolduğunda grup kapanır .GrupHediye tarafından İlk kullanıcının hediye sahibine ait olduğunu bildirdiği cep telefonu numarasına, sms yoluyla şifre gönderilir. Hediye sahibi söz konusu sms'i aldığında www.gruphediye.com ana sayfasındaki "Hediyeni Al" butonuna tıklayarak, mesajın geldiği cep telefonu numarasını ve şifresini girer, sonrasında ise sayfanın yönlendirmesi ile banka kartının gönderileceği adresi girecektir. GrupHediye.com, hediye sahibinin bu yolla belirttiği adrese Grup Hediye Kartı'nı gönderir. Hediye sahibi ilk kullanıcı tarafından verilen ve kartın tanımlı olduğu cep telefonu numarasından şifre talebini Garanti Bankası 3340 numaralı hattına sms ile gönderir. Banka telefon numarası onayının ardından sms ile GrupHediye kartının şifresini hediye sahibine gönderir. Bu şifre olmadan kart ile alışveriş yapılamaz. Şifresini temin eden hediye sahibi GrupHediye Kartı'na yüklenen, kullanıcı ve katılımcıların kendisine bireysel hediyeleri olarak ödedikleri katılım bedellerinin toplamı kadar ürün ve/veya hizmet satın almak hakkına sahip olur.
Sistemde sergilenen ürünler semboliktir ve hediyelerin açıklama, fiyat, stok ve diğer ilgili bilgilendirmeleri sembolik olarak paylaşılmaktadır. Sistem seçilen hediyeleri tedarik etmez ve etmek zorunluluğu yoktur. GrupHediye.com hediyelerin satışını gerçekleştirmez, hediye miktarlarının toplanması için sistem ve altyapı sağlayarak kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefler.Belirlenen sembolik hediye fiyatına ulaşılmadığı takdirde sadece toplanan katılım bedellerini GrupHediye kartına transfer edecektir. GrupHediye'nin, söz konusu sembolik hediyelerin hediye sahibine ulaştırılması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Hediye sahibi, ilk kullanıcı tarafından belirlenen, ve grubun katılımcıları tarafından yapılan bireysel hediye katılım bedelleri ile dilediği bir ürün/hizmet alabilir.
4.2 Bu sistem, her bir kullanıcının kendi seçtiği ödeme yöntemi ile yaptığı katılım bedeli ödemesinin başarı ile tamamlanıp, GrupHediye tarafından tahsil edilebilmesi ve havuz hesabına geçirilmesiyle gerçekleşir. Şayet ödeme işlemi başarılı sonuçlanmaz ve yapılan ödeme havuz hesabına ulaşmazsa ( kart limitinin yetersiz olması, kart numarasının yanlış olması, v.b. nedenlerle) hediye sahibi için tanımlanan GrupHediye karta ilgili yükleme yapılmayacak, sadece başarılı ödemeler toplamı kadar tutar karta yüklenecektir.
4.3 İlk kullanıcı tarafından hediye sahibine ait olduğu belirtilen cep telefonu numarasının hatalı olması ve sair sebeplerle bir başka kişiye ait olması nedeniyle banka kartının İlk Kullanıcı tarafından belirlenen/belirlenmek istenen Hediye Sahibi dışında kişiye gönderilmesinden GrupHediye'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sair sebeplerle banka kartının …60. gün boyunca hediye sahibine gönderilememesi sonucunda GrupHediye.com'un elinde kalması halinde katılım bedelleri Kullanıcı/Katılımcılara iade edilecektir. Bu durumda GrupHediye İşbu Sözleşmenin 4.8. bendinde belirlenen hizmet bedelini katılımcılardan talep etme hakkını saklı tutar.
4.4 Katılımcıların yaptığı ödeme işlemleri dekontlar ile belgelenir ve elektronik veri taşıyıcıları ile katılımcılara gönderilir.
4.5 Toplama süresi sınırlı olup bu süre her bir hediye için sitede ve gönderilen talepte belirtilecektir. Sürenin sona ermesinden sonra ilgili hizmet sona erecek ve kullanıcıların katılım hakkı sona erecektir.
4.6 Kullanıcının sağlamış olduğu gönderi bilgilerinin yanlış veya geçersiz olması ya da kullanıcıdan kaynaklanan diğer sebeplerle talebin diğer kullanıcılara ulaşmaması halinde GrupHediye'nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
4.7 İlk Kullanıcının sitede oluşturduğu sayfasında belirlediği ürün/hizmetlere toplama süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapılmadığı takdirde, ilk kullanıcı sayfasını iptal etme hakkına haizdir.
4.8 Kullanıcı, İşbu Sözleşmesi'nde tarif edilen şartların oluşması halinde, katılımcılar tarafından yatırılan katılım bedelleri, son kez kullanıcının elektronik ortamda yazılı olarak onayının alınması şartı ile banka kartına yüklenmek üzere anlaşmalı banka hesabına transfer edilir. GrupHediye toplanan katılım bedeli içerisinden kart ve kargo bedelleri ve hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar. GrupHediye, GrupHediye Card kullanılarak alışveriş yapılabilecek işletmeleri sınırlamak ve bu alışverişlerden çeşitli oranlarda komisyon getirisi sağlamak hakkını saklı tutar. Bunun dışında toplanan paralar ile ilgili hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.9 Toplanan ve banka kartına yüklenerek hediye sahibine ulaştırılan katılım bedellerinin hediyeye dönüştürülmesi ile hediyeye ait fatura tedarikçi tarafından düzenlenerek hediye sahibine verilecektir.
4.9 Toplanan ve banka kartına yüklenerek hediye sahibine ulaştırılan bireysel hediye edellerinin hediye sahibi tarafından hediyeye dönüştürülmesi ile ilgili her türlü işlem kullanıcı ile tedarikçi arasında gerçekleşecek olup GrupHediye'nin hediye sahibine karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun tedarikçiye ait olduğunu; satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan GrupHediye'nin 4077 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun kapsamında GrupHediye'ye karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.10 GrupHediye, herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı GrupHediye'nin, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
5. KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Kullanıcı, siteye üye olarak bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve onayladığını ve hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.2 Kullanıcının ilgili sisteme bağlanabilmesi için e-posta adresini ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.
5.3 GrupHediye, sitenin kullanımını sadece kullanıcı ve katılımcılara yönelik olarak ve sadece site üzerinden sunulan hizmetin kullanılması amacıyla sınırlandırmış olup, bunun dışında sitenin her türlü kullanımına ve içeriğin elde edilmesine, kopyalanmasına, kullanılmasına izin vermemektedir. Site, yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla, kullanıcı tarafından kendisine ya da bir başkasına ait veritabanı yaratmak, kontrol etmek, güncellemek maksadıyla kullanılamaz. Site uygulamasını bozan veya tehdit eden bir şekilde siteye erişim sağlanamaz.
5.4 Kullanıcı;
a- Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde kullanıcı sıfatının sona erdirilebileceğini kabul eder.
b- Kullanıcı, ileri sürdüğü fikir, düşünce, ifade, GrupHediye sitesine eklenen dosyalar, sisteme verdiği kendisine ve başkalarına ait iletişim bilgileri, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.
c- GrupHediye tarafından sunulan hizmetlere GrupHediye tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz bir şekilde ulaşmamayı ve herhangi bir yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu açıkça belli olanları kullanmamayı ve/veya işbu madde kapsamında belirtilenlere uymadığı takdirde GrupHediye'nin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararları karşılamayı,
d- Kullanıcı, GrupHediye.com'un hediye sağlama amacıyla kurulduğunu bildiğini, 2860 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında GrupHediye.com'u gerekli izinleri almadan yardım toplama amacıyla kullanmayacağını, bu şekilde GrupHediye.com'un kullanılması halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, GrupHediye.com'un bu sebeple uğrayacağı zararı tazmin edeceğini, ayrıca GrupHediye.com'un bu durumu anlaması halinde müdahale hakkı olduğunu ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
e- Site üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslar arası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcı ve üyeleri taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcı ve üyelerin servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal edici, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
f- Diğer kullanıcı ve üyelerin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
g- GrupHediye'nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, gerekli değişiklikleri yapabileceğini ve üyelerin yorumlarını düzenleyebileceğini,
h- Sözleşmeye ve/veya mevzuata aykırı davrandığı takdirde GrupHediye'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
i- Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
j- Üye verilerinin GrupHediye'nin kasıt veya kusuru olmaksızın yetkisiz kişilerce temin edilmesinden (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması gibi nedenlerden) meydana gelebilecek zararlardan ötürü GrupHediye'nin sorumlu olmayacağını,
k- GrupHediye ve GrupHediye Card hizmetleri sağlayıcı kurum birbirinden bağımsız ve ayrı gerçek/tüzel kişiler olup GrupHediye, GrupHediye Kartları ile sunulan hizmetin sağlayıcısı, uygulayıcısı ve/veya kurumun acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir.
6. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI
Kullanıcı, şayet tüketici ise, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, ödemeyi yaptığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir neden ileri sürmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Şayet grubun sona erdiği tarih ile ödeme tarihi arasında 7 günden daha kısa bir süre var ise bu halde cayma hakkının kullanılabileceği süre grubun sona erdiği tarih ile ödeme tarihi arasındaki gün sayısı kadar olacaktır.

Cayma Hakkı Bildirimi, süresi içinde GrupHediye'nin destek@gruphediye.com e-posta adresine yapılmalı veya sisteme üye girişi yapılarak ilgili ödeme iptal seçeneği işaretlenmelidir. GrupHediye, cayma bildiriminin GrupHediye'ye ulaştığı tarihten itibaren, 10 gün içinde iptal ve iade işlemini gerçekleştirecektir.
7. GRUPHEDİYE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1 GrupHediye, hiçbir şekilde hediyenin sağlayıcısı değildir. Bu sebeple, ödemenin hediyeye çevrilmesiyle ilgili her türlü durumda kullanıcının tek muhatabı tedarikçi olacaktır. GrupHediye, kullanıcı ile kurum arasındaki temel hizmet/satış ilişkisinin tarafı olmayıp sadece ve sadece tedarikçi ve kullanıcıyı bir araya getirmektedir.
7.2 GrupHediye, siteyi her zaman değiştirebilir, bakım ve geliştirme çalışmaları ve/veya başkaca nedenlerle sitenin kullanımını kısıtlayabilir ve/veya durdurabilir.
7.3 GrupHediye, kullanıcı bilgilerini İşbu Sözleşmesi'nde belirtilen haller dışında üçüncü kişilerle paylaşamaz ve kullandıramaz.
7.4 GrupHediye, sitede yayınlanan ürün/hizmetlerin sağlayıcısı satıcısı, acentesi, bayii olmayıp sadece hediye temini için aracılık faaliyetinde bulunduğundan yürürlükteki veya yürürlüğe girebilecek mevzuata göre, ruhsat, izin, lisans, sertifikasyon v.b. belgelerin alınmasına ilişkin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.5 GrupHediye, sitede doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. GrupHediye söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup GrupHediye'nin bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.6 GrupHediye, kullanıcıların, İşbu Sözleşmesi'nin amacına uygun olarak hizmetin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler ile ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kurallar, siteden kullanıcılara duyurulur.
8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Sitenin tasarım, metin ve ilgili kodlar da dahil olmak üzere tüm hakları GrupHediye'ye ait olarak ve/veya GrupHediye tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Sitede yayınlanan içerik, bilgi, resim, video ve veri tabanlarının tüm hakları saklıdır. Kullanıcı, sitede yayınlanan hizmetleri, bilgileri, GrupHediye'nin telif hakkına konu, bilgi ve çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca bir çalışma türetemez. Aksi halde, GrupHediye, kurum, lisans veren ve diğer lisans hakkı sahipleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin tüm zararları ile bu sebeple GrupHediye'den talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere tüm zararları kullanıcı tazmin edecektir. GrupHediye'nin site, sitede yayımlanan hizmetler, bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, know-how'a yönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır.
9. DİĞER HÜKÜMLER
a- İşbu Sözleşmenin herhangi bir kısmının geçersiz veya kanuna aykırı hale gelmesi durumunda sadece söz konusu kısımlar sözleşmeden çıkmış sayılacak, kalan kısımlar bundan etkilenmeyerek tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
b- Doğal afet, isyan, savaş, grev, altyapı sorunları, internet arızaları, GrupHediye'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan haller de dahil olmak üzere hukuken mücbir sebep sayılan hallerde GrupHediye İşbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa edememesi nedeniyle sorumlu değildir.
c- GrupHediye tarafından kullanıcının elektronik ortamda bildirdiği adresine yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.
d- İşbu Sözleşmenin yorumunda ve doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.
Copyright © 2011 Netgrup A.Ş.
Man

Anlamadığın bir şey,
karşılaştığın bir sorun,
ya da bir fikrin varsa,
Çekinme, bize bildir.

Anlamadığın bir şey, karşılaştığın bir sorun ya da bir fikrin varsa çekinme bize bildir.

Girl

İletin başarıyla gönderildi. Teşekkürler.